PGD Slovenj Gradec praznuje 150 let delovanja

PGD Slovenj Gradec je osrednja enota MO Slovenj Gradec IV. kategorije.
Od 10.05.2011 je tudi gasilskaenota širšega pomena (GEŠP): opravlja naloge reševanja prometnih in drugih tehničnih nesreč ter naloge reševanja nesreč z nevarnimi snovmi v MO Slovenj Gradec in Občini Mislinja.

Zadnje intervencije
Uporabne informacije

Vremenska opozorila

Prometna opozorila

Obveščanje o dogodkih