Prostovoljno gasilsko društvo
Slovenj Gradec
Enota širšega pomena
Kidričeva 3
2380 Slovenj Gradec
email: pgdslovenjgradec@gmail.com 

Kontaktne osebe

Predsednik društva: Branko SMRTNIK, tel: 041 654 436

Poveljnik društva: Marjan ŠTUMBERGER, tel: 041 607 309

Tajnica društva: Ana ANŽELAK, tel: 041 797 491

 

Upravni odbor

Predsednik: Branko SMRTNIK

Podpredsednik: Ana ANŽELAK

Poveljnik: Marjan ŠTUMBERGER

Ostali člani: Nejc KNEZ, Marjan GOLJAT, Peter KRETIČ, Franc SENICA, Boris SALEZNIK, Duška SALEZNIK, Marjan KUHELNIK, Oskar BELIŠ, Martin PROSENJAK ml.

 

Nadzorni odbor

Predsednik: Jože RAJŠTER

Člana: Anica KRUHEK in Danilo PLEŠEJ

 

Častno razsodišče

Predsednik: mag.Boris BALANT

Člana: Janez KUHELNIK in Ernest BRICMAN

 

Poveljstvo PGD Slovenj Gradec

Poveljnik: Marjan ŠTUMBERGER

Namestnik poveljnika in odgovoren za nevarne snovi: Peter KRETIČ

Pomočnik poveljnika za strojni park in orodjar: Marjan PROSENJAK ml.

Pomočnik poveljnika in vodja dihalnih naprav: Boris SALEZNIK

Pomočnik poveljnika za radijske zveze: Sebastijan APAČNIK

 

Komisije

Predsednik za mladino: Peter KRETIČ

Predsednica za članice: Urška PROSENJAK

Predsednik za veterane: Danilo PLEŠEJ

 
© PGD Slovenj Gradec 2012 oblikovanje & izvedba www.vegatop.si