151. občni zbor PGD Slovenj Gradec

VABILO

na redni občni zbor

PGD Slovenj Gradec

 

Spoštovani!

 

Vabimo vse svoje člane in goste na volilni občni zbor PGD Slovenj Gradec, ki bo potekal 25. februarja 2023 v prostorih gasilskega doma Slovenj Gradec s pričetkom ob 18. uri.

 

DNEVNI RED:

  1. Otvoritev občnega zbora in pozdrav predsednika
  2. Izvolitev delovnega predsedstva
  3. Poročila predsednika, poveljnika, komisij in finančno poročilo
  4. Razprava in potrditev poročil
  5. Razrešnica dosedanjemu vodstvu
  6. Volitve novih organov PGD
  7. Program dela za leto 2023
  8. Beseda gostom
  9. Podelitev priznanj in odlikovanj
  10. Razno

 

 

Po uradnem delu občnega zbora bo za vse člane in goste sledil družabni večer.

 

Vljudno vabljeni!

 

Upravni odbor PGD Slovenj Gradec

 

 

OBVESTILO: Po 21. členu Statuta PGD Slovenj Gradec, je občni zbor sklepčen če je prisotnih več kot polovica članov, ki imajo glasovalno pravico. Če Občni zbor ni sklepčen, se zasedanje odloži za 30 minut. Po poteku tega časa, je Občni zbor sklepčen, če se ugotovi, da so bili vabljeni vsi člani in je prisotnih najmanj tretjina članov.