Ogrožanje ljudi in stvari s strani živali

22.06.2024

večstanovanjskem objektu na Tomšičevi ulici smo na podstrešnem delu stavbe z ustreznimi sredstvi zatrli in odstranili sršenje gnezdo, ki je ogrožalo stanovalce.