Predaja gasilske cisterne TAM GVC 24/50 na Hrvaško v DVD Turopolje
Danes nas zapušča gasilsko vozilo TAM 190 z oznako GVC 24/50, katero nam je dobro služilo vse od leta 1996. V tem času je opravilo mnogo intervencij, pomagalo občanom s prevozi pitne vode. Vozilo smo predali na Hrvaško v DVD Turopolje, kjer jim želimo varno in uspešno delo še naprej!