Sproščanja nevarnih plinov – vonj po plinu

03.07.2023

Ob 16.27 smo Pod Gradom v Slovenj Gradcu posredovali gasilci PGD Slovenj Gradec zaradi uhajanja plina iz kanalizacijskega jaška. Opravili smo meritve, ki so pokazale prisotnost plina, vendar ga nismo mogli identificirati. Aktiviran je tudi mobilni ekološki laboratorij – MEEL, vendar njihovo posredovanje ni bilo potrebno.

04.07.2023

V ulici Pod gradom v Slovenj Gradcu so občani zopet zaznali vonj po plinu, ki se je širil iz kanalizacijskih jaškov. Gasilci PGD Slovenj Gradec smo izvedli več meritev , s katerimi je bilo ugotovljeno, da koncentracija plina glede na prejšnji dan pada, nevarnosti za ljudi pa naj ne bi bilo. Jaške bodo z vodo izprali delavci komunalnega podjetja JKP Slovenj Gradec.