Trajanje tečaja: 2 dni, petek in sobota, 5. in 6. april 2024

Gradivo priskrbi organizator. Ustrezno zaščitno opremo priskrbijo tečajniki sami (po zmožnostih): čelada, rokavice, protivrezne škornje in obleko, motorno žago.

CENA: 130€ + DDV (plačilo po predračunu).

Dodatne informacije dobite pri poveljniku: GSM 040/768 608 ali na mailu poveljnik@pgd-slovenjgradec.si.