Vaje iz vrvne tehnike
V četrtek smo imeli vajo reševanja iz jaškov s pomočjo vrvne tehnike.